Kredyt w obliczu bezrobocia.

Bezrobocie to stan, który nieraz dopada nas nagle i sprawia, że tracimy grunt pod nogami oraz poczucie bezpieczeństwa. Niestety, w dzisiejszych niepewnych czasach, kiedy pracujemy w oparciu o różne rodzaje umów cywilnoprawnych, czasami bez okresu wypowiedzenia i żadnej odprawy pozostajemy z dnia na dzień bez zatrudnienia. Kiedy na utrzymaniu mamy rodzinę, często stres sięga zenitu.

Gdzie szukać pomocy?

Co (więcej…)